Главная | Регистрация | Вход | RSSПонеділок, 14.10.2019, 14:50

Горбанівське НВО "Загальноосвітня школа I-II ступенів-ДНЗ"

Меню сайта
Каталог статей
Свято квітів [0]
олімпійський тиждень [0]
День вчителя [0]
Форма входу
Фотоматеріали
[11.09.2015]
Олімпійський тиждень (2)
[21.09.2015]
Акція " Голуб миру" (0)
[28.09.2015]
Тиждень біології (0)
[13.10.2015]
День захисника України (0)
[30.10.2015]
Місячник шкільної бібліотеки (0)
Корисно
Національна дитяча гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Урок 1 Внутрішнє середовище організму

Тема уроку: Внутрішнє середовище організму.
Мета :
Навчальна : Ознайомити учнів з основними рідинами тіла людини ,сформувати в учнів загальне уявлення про внутрішнє середовище організму та  рідини  , що  формують його: кров, лімфу і тканинну рідину; звернути увагу на їх тісний взаємозв’язок; визначити основні функції крові; сформулювати поняття гомеостазу, підкреслити обов’язковість збереження гомеостазу для існування живих організмів;
 Розвивальна: Розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти та складові частини організму людини; уміння логічно мислити, робити висновки та узагальнення ,продовжити засвоєння методики «ажурної пилки»;розвивати увагу, мислення, спостережливість.
Виховна: виховувати компетентнісне ставлення учнів до проблеми здоров'я та здорового способу життя , удосконалення навичок самостійності, уміння організовувати свій робочий процес, повагу до оточуючих.
Обладнання: підручник, мультимедійна дошка, комп'ютер, зошит із друкованою основою.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Основні поняття та терміни:  кров,  лімфа ,плазма крові ,формені елементи крові ,гомеостаз.
Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно- рецептивний:
а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, презентація ;
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з  презентації  нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.
Очікувані результати
Учень:
називає:- склад внутрішнього середовища;
- склад і функції крові, лімфи;
характеризує:
- плазму крові;
- будову і функції еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів;
пояснює:
- значення лімфи, тканинної рідини;
- роль внутрішнього середовища в життєдіяльності організму людини;
спостерігає та описує:
- мікроскопічну будову крові людини;
дотримується правил:
- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;
                                     Хід уроку
Постійність внутрішнього середовища є умовою вільного і незалежного життя.             
                                                                                                    Клод Бернар

І. Організація класу.
         Шановні учні! Придивіться один до одного. Які ви всі різні! Кожен із вас відрізняється зростом, рисами обличчя, кольором шкіри, очей. Та є між вами ще одна відмінність – це настрій.
           Перш ніж розпочати урок, з̓ ясуємо, з яким настроєм ви прийшли на сьогоднішнє заняття.
              У кожного з вас на робочому столі знаходяться картки , на яких зображено контури людського обличчя. Домалюйте, будь-ласка, контур рота, який відповідає теперішньому вашому настрою:
Хороший настрій
Нормальний настрій
Поганий настрій
              А тепер покажіть ці обличчя мені . Як бачимо, хоча ви і знаходитеся в однакових умовах, але кожен з вас має різний настрій. Тож давайте посміхнемось один одному, змінимо свій настрій на хороший.
ІІ. Мотивація  навчальної діяльності  
Прийом « Проблемне питання»
           Життя  - одне з найскладніших явищ природи .З глибокої давнини місцем  зародження життя  на  планеті Земля вважають води Світо¬вого океану. І саме  в  водах виникла відокремлена  тоненькою оболонкою  частинка живого – клітина, яка дала початок одноклітинним організмам ,а ті через певний проміжок часу дали початок багатоклітинним організмам , ускладнення будови яких  призвело до  такого різноманітного світу Фауни.
-    Як же багатоклітинним організмам удалося  пристосуватися  до збереження  будови і функцій кожної клітинки?
-    Завдяки чому   організми могли виживати при змінах умов навколишнього середовища  ?
Підказкою  до  відповіді  на ці запитання стануть слова відомого французького  фізіолога Клода  Бернара: «Я першим почав наполягати на тій ідеї, що для тварин є власне два середовища: одне — зовнішнє, у яко¬му розташований організм, а дру¬ге — внутрішнє, у якому живуть елементи тканин».

ІІІ. Повідомлення учням теми, мети й завдань уроку
Отже тема нашого уроку «Внутрішнє середовище організму».
IV. Вивчення нового матеріалу
Поміркуйте над таким дослідженням : В організмі людини  масою 60 кг кількість води становить 42л.                                                                   
-В складі яких рідин вона знаходиться?  
-Чи відбувається переміщення рідини в нашому організмі? Відповідь на всі ці запитання ви отримаєте               опрацювавши матеріал сьогоднішнього уроку
План уроку
1.    Внутрішнє середовище організму, його склад.
2.    Характеристика компонентів внутрішнього середовища та їх взаємозв’язок
3.    Значення гомеостазу  для організму
1.     Внутрішнє середовище організму, його склад.
Робота в  групах вчитель ділить клас на групи, кожна з яких отримує одне завдання на картці.
Завдання для груп :
1)  Складіть схему « Внутрішнє середовище», використовуючи матеріал підручника.
2)Дайте визначення поняття « внутрішнє середовище», використовуючи матеріал підручника.
3)Чому внутрішнє середовище рідинне , які в цьому переваги? Використайте матеріали підручника.
Розповідь груп супроводжується презентацією
2.    Характеристика компонентів внутрішнього середовища та їх взаємозв’язок.
 Робота в групах за методом «ажурної пилки».

Робота в групах, кожна з яких отримує одне завдання на картці.
Завдання для груп:
1) Який об’єм крові міститься в організмі дорослої людини? З чого вона складається? Відповідь сформулюйте на основі матеріалу підручника.
2) Охарактеризуйте основні функції крові за матеріалом підручника.
3) З’ясуйте склад лімфи і її роль, опрацювавши матеріал підручника.
4) Що таке тканинна рідина? Яка її основна функція? Відповідь знайдіть у матеріалі підручника. ( с.79)
5) Наведіть приклад взаємозв’язку крові, лімфи, міжклітинної рідини на основі одного з фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі людини. Скористайтеся матеріалом підручника. ( с.79)
Обговорення результатів роботи в групах і заповнення  таблиці «Внутрішнє середовище організму»
Компоненти внутрішнього середовища    
Склад    Місце знаходження    
Функції
Кров
(в організмі людини міститься близько 5 л)    Плазма
(55 – 60% від об’єму крові)    Кровоносні судини    Взаємозв’язок всіх органів організму з навколишнім середовищем, трофічна, видільна, захисна, регуляторна, гомеостатична, терморегулююча
    Формені елементи:
Еритроцити
лейкоцити
тромбоцити    Плазма крові    Транспортна, дихальна, захисна
Тканинна рідина           (в організмі людини міститься до
20 л)    Вода, розчинені в ній поживні речовини, кисень, вуглекислий газ, продукти дисиміляції, які виділились з клітин)    Проміжки між клітинами всіх тканин    Проміжне середовище між кров’ю і клітинами організму, транспортна (транспорт кисню, поживних речовин)
Лімфа          (в організмі людини міститься
 1 – 2 л)    Вода, розчинені в ній продукти розпаду органічних речовин    Лімфатичні судини й вузли    Повернення в кров’яне русло тканинної рідини,
затримка та знищення хвороботворних організмів

3. Гомеостаз — сталість внут¬рішнього середовища організму.
Гомеостаз – здатність організму людини зберігати відносну сталість внутрішнього середовища, що забезпечує оптимальні умови  для життєдіяльності й пристосованості організму.
Робота з підручником (с.80) Використовуючи матеріал підручника дайте відповідь на запитання

1)Які параметри організму і його середовища підтримуються на сталому рівні? Сформулюйте відповідь, використовуючи матеріал підручника.
2) Робота  яких систем органів підтримує сталість внутрішнього середовища організму .Відповідь знайдіть у матеріалах підручника.
3)Організм людини має стійкі фізіологічні показники (температура тіла, осмотичний тиск крові, концентрація цукру в крові тощо). Яке це має значення для організму? До чого можуть при¬звести зміни цих показників? Використайте матеріали підручника.
(Відповідь. Змі¬на концентрації глюкози у крові може призвести до втрати свідомості і навіть смерті, підвищення температури тіла свідчить про наявність в організмі чужорідних тіл (хвороботворних вірусів, бактерій, гельмінтів тощо) та запальних процесів, пониження температури тіла вказує на послаблення діяльності імунної системи або ж переохолодження організму; підвищення тиску крові є причиною виникнення важких серцево-судинних захворювань, пониження його супроводжується головними болями, слабкістю, запамороченням;  )
V. Закріплення вивченого матеріалу.
Учитель. Вам зрозумілий матеріал, з яким ви ознайомились? Чи є запитання, які необхідно обговорити разом?
1. Біологічний диктант :
1)      Кров, лімфа, тканинна рі¬дина утворюють...(внутрішнє середовище організму).
3)      Обмін речовин між кліти¬нами і внутрішнім середовищем організму відбувається завдяки...(процесам дифузії та осмосу).
4)      Важливою рисою внутріш¬нього середовища є...(сталість).
5)      При порушенні гомеостазу виникають...(захворювання).
6)      На шкірі при незначних пораненнях ви¬ступають світлі краплини...(плазми).
7)      Кров і лімфу відносять до ...(рідкої сполучної) тканини.
8)      Між клітинами організму знаходиться...(тканинна  рідина).
     9)    Лімфа складається з...(води та розчинених у ній органічних й неорганічних речовин).
10) Гомеостаз — це (здатність організму людини зберігати відносну  сталість внутрішнього середовища, що забезпечує оптимальні умови  для життєдіяльності й пристосованості організму).
11) До основних функцій крові відносять …(гомеостатичну, транспортну, захисну).
12)    Кров і лімфа з клітинами тканин безпосередньо ... (не контактують).
Вправа «Мозаїка»
( вчитель пропонує учням серед карток з назвами функцій вибрати ті, що притаманні крові, пояснити свій вибір і прикріпити картку на дошці, складаючи таким чином схему )
2. Робота над новими термінами, запис їх у словник                                   
VІ. Підбиття підсумків уроку. Оцінювання
-Діти, чи вам цікаво було на уроці? А що вам запам'яталося більше за все?
-Які знання ви отримали, що вам зможуть згодитись у подальшому житті?
VІІ. Домашнє завдання
- опрацювати § 16, 17 підручника, опорні схеми в зошиті;
- пригадати правила роботи з мікроскопом (для наступної лабораторної роботи);
- опрацювати терміни теми.
-скласти сенкан «Кров»;
- поміркувати над запитаннями підвищеної складності (для учнів з високим та достатнім рівнем знань);
Знайти відповідь на запитання
1. Чому склад і вміст органічних речовин у плазмі може досить сильно коливатися? (Залежно від потреби організму плазма переносить між органами ті чи інші органічні речовини)
2. У яких випадках вміст органічних речовин у плазмі крові різко зростає? (Після прийому їжі, коли розпочинається її всмоктування)
3. Чому концентрація солей у плазмі крові підтримується практично на постійному рівні? (Для збереження постійності внутрішнього середовища організму, що забезпечує найбільш сприятливі умови для протікання процесів обміну)

 

Пошук
Календар
«  Жовтень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації   Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту україни   Видавництво педагогічна преса   Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів   Всеукраїнська освітня мережа   Освітній портал «ПедПРЕСА»
Зробити безкоштовний сайт з uCoz